Hur länge har man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning får du om du missköter din ekonomi på det viset att du, trots uppmanande betalningspåminnelser ändå inte betalar en räkning av något slag. När du har fått en betalningsanmärkning finns den kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år. Om du blir beviljad en kontokredit med betalningsanmärkning trots att du har anmärkningar bör du höra av dig till kreditbolaget i samband med att betalningsanmärkningen försvinner. Då är nämligen chansen stor att du blir erbjuden en lägre ränta.

Har jag betalningsanmärkningar?

Om du är osäker på om du har en betalningsanmärkning går det att kolla med några olika tjänster på nätet. En variant är en tjänst från Solventia. Den fungerar så att du skickar ett sms till ett telefonnummer som du finner på deras hemsida. Efter du gjort det får du ett svar med all information som kreditupplysningsföretagen har om dig, alltså bland annat hur många betalningsanmärkningar du har och datum på när dessa registrerats. Tjänsten kostar 150 kr men det kan det vara värt. Solventias kreditupplysning på dig registreras nämligen inte hos UC. Det finns några fler liknande tjänster på nätet. Dess är billigare men då gör de sin kreditkontroll via UC vilket kan vara en nackdel för dig om du inom en relativt snar framtid tänkt låna ett stort belopp hos någon vanlig bank.

Söka kredit med betalningsanmärkning

Innan du tänkt söka kredit med betalningsanmärkning är det några saker du bör veta. Kreditbolagen ställer nämligen lite olika krav på låntagaren. För ökad chans till kredit bör dessa punkter beaktas:

  • En del kreditbolag kräver att en person med betalningsanmärkningar har en högre årsinkomst än en person som inte har det. Kolla därför noggrant efter vilket inkomstkrav som gäller hos det kreditbolag du vill söka kredit hos.
  • Vissa kreditbolag har en högre åldersgräns för de som har en betalningsanmärkning än för de som inte har någon.
  • Är du ute efter en kredit med betalningsanmärkning är antalet betalningsanmärkningar du har av stor betydelse. När ett kreditbolag överväger om de ska ge dig en kontokredit sätter de antalet betalningsanmärkningar i paritet med hur hög inkomst du har för tillfället.
  • När du har betalningsanmärkningar och ansöker om ett visst kreditbelopp kan de bli så att du blir beviljad ett lägre belopp än det du ansökte om. Ju fler betalningsanmärkningar du har desto lägre summa brukar kreditbolagen bevilja.
  • Kreditbolagen tillåter olika antal betalningsanmärkningar. Vissa godtar bara en medan andra godtar flera. Även tiden spelar in. Ju färskare de är, desto sämre är det. Oftast vill de inte att du ska ha haft någon betalningsanmärkning de senaste halvåret.
  • Om du har skulder hos Kronofogden är chanserna till lån i stort sett lika med noll. Kreditbolag får inte bevilja kredit till personer med skulder hos Kronofogden. Dock händer det då och då att kreditbolagen gör det.